Pensioen

Mevrouw Wivina Demeester, een gewezen kopstuk van een gewezen toppartij is benoemd tot voorzitster van het audit comité van Dexia Bank België en "zit daarmee op een sleutelpost".

Zijn sommige mensen echt onmisbaar ? Of hebben sommige mensen echt nooit genoeg ? Mevrouw Demeester heeft al een zeer gevulde carrière achter de rug en werd geboren in 1943.

Het land wordt geleid door jonge wolven en geassorteerde snotneuzen. Ervaren politici zoeken hun pleziertjes blijkbaar elders.

2 comments:

Anonymous said...

Jaloers ?

Anonymous said...

Hoegenaamd niet!
Maar het is wel waar!
Hoogmoed en hebzucht beheersen de wereld! Ook in ons ondertussen berucht Vlaanderen.