Dom

Yves Desmet in de Morgen weet :

"Iemand die intelligent genoeg is om een doktersdiploma te behalen, is niet noodzakelijk slim genoeg om haar privéleven te beredderen."

Ik ken de dame waarover hij het heeft noch van haar noch van pluimen en wil daar dan ook niets over kwijt.

Maar ik weet wel dat er duizenden universitair gediplomeerden rondlopen die niet uitblinken in intelligentie en/of wijsheid - we zijn tenslotte allemaal menselijk. En ik weet ook dat vele geneesheren in onze bijna tot ondernemingen verworden hospitalen en klinieken ook hun professioneel leven niet meer meester kunnen en rendabiliteit misschien zelfs hoger gaan schatten dan degelijke gezondheidszorg.

3 comments:

pablo said...

Ja, euh ... ik heb een paar appeltjes te schillen.

Pablo Carpintero said...

Je, euh ... zeg maar appels, grote appels ...

pablo said...

Maar dat die dame nu nog, overtuigd van haar eigen gelijk, probeert terug te komen bewijst eens te meer hoe erg het gesteld is met moraal en ethiek in onze politieke milieus.