More business

"Als ze kunnen kiezen tussen 'more business', een 'groene hoofdstad' of 'vlotter verkeer', opteren de Brusselse bedrijfsleiders voor het eerste. Dat blijkt uit een on line enquête "

Lees : http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/-More_business-_belangrijker_dan_groene_hoofdstad.8278863-438.art.

Hadden jullie soms iets anders verwacht ? Eigen zak eerst !

No comments: