Ecoreligie

"Valt het u ook op hoezeer het debat over de klimaatopwarming in religieuze termen wordt gevoerd? Veel van wat in naam van de religie wordt verketterd, wordt in naam van de ecologie wel aangenomen en verteerd. Hedendaagse westerlingen, die zich hebben vrijgevochten van de religieuze levensregels en wijsheden, laten zich gewillig gedragsverandering aanpraten door allerlei klimaatgoeroes. Onheilsprofeten en donderprekers voorspellen, in ware oudtestamentische stijl, de vele rampen die de mensheid wachten als wij ons niet collectief bekeren. Jona in Nineve mag er een puntje aan zuigen.

Er zijn ecohogepriesters, liturgieën en hoogmissen, en vooral veel moralisten die ons zeggen wat goed is en wat slecht."

(Jan De Volder in Tertio van 16.12.2009.)

No comments: