(Lief ?) dametje

Mijn kwaliteitskrant, immer op zoek naar diepgravende inzichten, laat nog maar eens een BV'tje op ons los. Een bommetje in een dagelijks saturatie bombardement.

Dat bommetje, pardon, dametje oreert : 'Ik heb er mij bij neergelegd: je bent voor of tegen mij'.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L82L6UVD.

Mijn lieve (?) dame : het spijt mij je te moeten ontgoochelen : ik ben noch voor, noch tegen U : je laat me totaal onverschillig en je meningen interesseren mijn geen "bal".

Maar dit geldt voor uw persoontje : de "uitvinding" van de BV's, WC's (Wallons connus) en soortgelijken, vind ik een ramp voor de kwaliteit van de media en een catastrofe voor de ontwikkeling van de maatschappij. Meestal zijn onze BV's politiek correcte klimaataanbidders. Hebben zij er al eens aan gedacht wat hun publiciteit, pretentie en hoogmoed kost aan het milieu ?

Hoe minder hersenen, hoe meer meningen ... En voor jullie reageren : ja, ik weet het.

1 comment:

pablo said...

Mensen die zichzelf zo ernstig nemen als de meeste BV's blijkbaar doen, die kunnen gewoon mentaal niet gezond zijn.