Bier her !

In de berichten over de blokkades van InBev vind ik een paar interessante citaten :

-- "InBev maakt 3 miljard euro winst, op 27 miljard omzet. In een crisisperiode is dat een mooi cijfer en zijn bijna 300 ontslagen erg decadent." Misschien wel, misschien niet, alles hangt er van af wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom enz ... dit illustreert de macht van de onderneming en de onmacht van de vakbonden.

-- "In twintig jaar zijn we van 6.000 naar 2.700 personeelsleden gegaan. Dat is niet in verhouding tot het lagere bierverbruik." En de productiviteit dan ? Is die gelijk gebleven ?

Maar dat zijn nog redelijk onschuldige vragen en citaten. Dat is de volgende niet. Het is betekenisvol, niet omdat het van InBev komt, maar omdat het een zeer algemene houding van het bedrijfsleven weerspiegelt :

-- "Wij betalen al onze personeelsleden een marktconforme vergoeding. Als een van de belangrijkste consumentenbedrijven (sic) in de wereld moeten wij de beste mensen aantrekken en ons management dus een vergoeding geven in verhouding tot de grootte van het bedrijf."

1. Marktconform, ik haat dat woord, zeker wanneer de omstandigheden deels door de bedrijven zelf beïnvloed kunnen worden.

2. Indien jullie het vergeten waren : managers zijn véél en véél belangrijker dan arbeiders en bedienden. Die doen niets anders dan - in dit geval - bier brouwen en verkopen : managers hebben de visie om een winstgerichte groep te bouwen ; bier is daarbij bijna een noodzakelijk kwaad.

3. Ten slotte : managers worden voornamelijk betaald in functie van de grootte van de groep, omdat die in theorie ook de winst bepaalt. Al de rest moet wijken.

Een grote groep met een lage rentabiliteit kan veel meer winst genereren dan een kleine groep met een hoge rentabiliteit. En een grote groep opbouwen is soms veel gemakkelijker dan het verbeteren van de rentabiliteit. Groei en winst hangen eng samen : groei en rentabiliteit niet altijd. Daarenboven is in een grote groep het risico meestal beter gespreid.

Maar ooit komt een pijnlijk ontwaken na al dat politiek correct marktconform gepreek !

Voor de citaten, lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=ET2KUH9O&word=blokkades+van+brouwerijen.

2 comments:

Pablo said...

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=T22KRJ67&word=%22de+rechtvaardige+stakers%22.

Pablo Carpintero said...

Ons aller Jean-Luc staat er om bekend problemen alleen op te lossen wanneer ze zich aanbieden.

Wel, hij heeft nu een ernstig probleem op te lossen. Hoe rijmt hij zijn mandaat van onafhankelijk bestuurder bij AB InBev met zijn diepe sociale overtuigingen ?

Waarom horen wij hem niet ?