Kapitalisme

Ik dacht te volstaan met een reactie op een vorige post, maar dit artikel is té belangrijk.

Professor Paul De Grauwe, een recente bekeerling, schrijft in De Standaard :

"Laat de kapitalisten het kapitalisme niet kapotmaken" en "De grootste vijanden van het kapitalisme zijn vandaag niet de vakbonden, maar ceo's als Carlos Brito van AB InBev".

De professor heeft het - terecht - over fundamentele ontsporingen : de tirannie van de aandelenmarkten moet op zijn minst bijgesteld worden. Het casinokapitalisme moet verdwijnen.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BE2L874E.

Een zéér lezenswaardige analyse : een aanwijzing te meer dat de consensus rond het systeem van de vrije markt inderdaad duidelijk aan het afbrokkelen is.

Terloops : wanneer zelfs de president van de USA er ernstig aan denkt de macht van de banken aan banden te leggen, dan is er méér dan een beetje stront aan de knikker.

No comments: