Ondernemen

Mijn blik valt op een pagina grote pub in de krant. De pub wordt gesteund door een tiental organisaties uit de ondernemerswereld.

-- "Ondernemers zijn de motor van de welvaart. Waarom die afremmen ? Laat ons ondernemen!" Eén opmerking : ondernemers zijn één van de motoren van de welvaart. Niet meer, en niet minder.

-- "Welvaart op persoonlijk en maatschappelijk vlak, creëer je door te werken. Dringend tijd dus dat werken weer gewaardeerd wordt." Ik ga absoluut accoord met die uitspraak, maar wil toch benadrukken dat die waardering en dat respect moeten gelden voor alle werkenden, niet alleen voor de ondernemers.

Ik denk dat de grote meerderheid van onze kleine en middelgrote ondernemers, die met beide voeten op de grond staan en met hun eigen centen werken, dat ook wel weten en toepassen.

Maar spijtig genoeg wordt er dikwijls wel een amalgaam gemaakt met de zogenaamde topmanagers van grote internationale of multinationale groepen, die dat zeer graag vergeten omdat zij menen dat zij, en zij alleen, toegevoegde waarde scheppen : werknemers zijn geen wegwerptissues zoals vele van die managers al te dikwijls denken.

No comments: