Banksters ... again

Yves Desmet in De Morgen :

"Het is diezelfde bankwereld die zich internationaal blijft verzetten tegen strengere regelgeving en die de cultuur van de bonussen onverkort blijft toepassen. De crisis is blijkbaar een 'accident de parcours' geweest, en nu wordt het weer tijd voor 'business as usual'.

Het zou op het randje van het misdadige zijn om daaraan toe te geven. De banken hebben gezorgd voor het verlies van honderdduizenden arbeidsplaatsen in de reguliere economie, het tekort op de begroting veroorzaakt dat de financiering van ons rijnlandmodel dreigt te ondermijnen, en de volgende generatie met een nieuwe schuldenberg opgezadeld. Vanaf het ogenblik dat het maar enigszins kan, moeten zij hun schuld aan de gemeenschap weer inlossen."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1059564/2010/01/27/Lenen.dhtml.

Het kan niet dikwijls genoeg herhaald worden !

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Een super-flauwe reactie :

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1060043/2010/01/28/De-banken-moeten-bloeden.dhtml.