World Economic Forum

De plechtigste hoogmis van de vrije wereldwijde markteconomie staat weer op het programma.

En Wall Street bankiers trekken weer massaal naar Davos om er te lobbyen tegen de plannen van de Amerikaanse president Barack Obama om banken te beperken in hun omvang en commerciële banken te verbieden nog voor eigen rekening te traden.

Vorig jaar blonken de bankiers uit in afwezigheid in het Zwitserse plaatsje, maar dit jaar zijn ze wel paraat, ook om hun imago op te smukken.

Lees :
http://www.tijd.be/nieuws/economie-financien/Bankiers_trekken_massaal_naar_Davos.8287740-600.art
en het (niet direct verwante) :
http://www.tijd.be/nieuws/commentaar/Dubbel_front.8287667-620.art.

Ik schreef het al tientallen keren : niets hebben ze geleerd, de banksters, en schaamtegevoel hebben ze al nooit gekend, want anders hadden ze voor een ander "beroep" gekozen.

Daarenboven blijf ik diep beschaamd dat ik zelf dat circus in Davos ooit ernstig genomen heb in de tijd dat ik nog geloofde in een geïdealizeerd samenleven van kapitalisme en vrije markt met echte democratie.

Eigenlijk dient het circus alleen maar om de wereldoverspannende dogmas van de hebzucht - pardon, de vrije markteconomie - verder uit te dragen tegen alle andere belangen in (regeringen, arbeid, environment). Al dan niet omfloerst afdreigen is daarbij een veel gebruikt wapen. En nog altijd laten onze politici zich daaraan vangen ...

Maar ja, dat is mijn eigen persoonlijk standpunt, en ik begrijp toch nergens iets van.

No comments: