Gedoog-federalisme

Het "samenwerkingsfederalisme" is een deel van de media en een hoop politici blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=1T2KDB0U&word=gedoogfederalisme.

Een paar uitreiksels :

"Tijdelijke tegenspoed moet niet automatisch leiden tot stilstand. De crisis kan evengoed gezien worden als een bewijs te meer dat budgettaire discipline en modernisering van het land hand in hand gaan. Als de verantwoordelijkheid voor iedere uitgegeven euro correcter was toegemeten, zou niet alleen het begrotingstekort kleiner zijn, tegelijk zouden beslissingen die het economisch herstel en het opveren van de arbeidsmarkt bevorderen, sneller en efficiënter kunnen worden genomen."

"Door de euro zijn we geen tweede IJsland geworden, maar als we geen tweede Griekenland willen zijn, moeten we onze middelen zuinig beheren, mechanismen waarlangs geld weglekt aanpakken en ons economisch weefsel versneld vernieuwen."

Ik blijf me afvragen waarom uiterst noodzakelijke maatregelen sneller en efficiënter zouden kunnen genomen worden in een klein deelgebied ? Dat is nooit bewezen.

Dat de budgettaire discipline onnoemelijk moet verstrengd worden en de modernisering van de staat doorgevoerd staat als een pijl boven water. Dat geldt voor het land en dat geldt voor de deelgebieden. Maar waarom zou Flaanderen dat met beter gevolg zou aankunnen dan België ? Dat is gewoon een punt van geloof, geen feit.

Een enkel voorbeeld : steeds kleinere politieke beslissingscentra opstellen tegen steeds grotere multinationals is zeker geen optie om een voor elke partij voldoening gevende oplossing uit te werken.

Het fundamenteel probleem in Belgïe is niet alleen een kwakkelend "staatsbestel", maar ook het kwakkelend "staatsbesef", en onze federalisten, confederalisten en separatisten hebben er alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk te doen verdampen.

Wat wij boven alles nodig hebben is politieke moed, zin voor solidariteit en goed wil ; hebben Flamingen daar een monopolie op ? De staat moet hervormd worden, niet vernietigd.

Waarom durft bijna niemand het zeggen dat de afgang van België begonnen is met de uitbouw van het federalisme ? Zonder de vele vette jaren die we sindsdien al gekend hebben was de zaak al veel eerder failliet gegaan. Maar niemand, maar dan ook niemand, die het nog aandurft de kar te keren.

Dus blijven ze maar verder prutsen aan de "staatshervorming" - eigenlijk de staatsvernietiging. Ik heb het al veel vroeger geschreven : deze evolutie is het begin van het einde voor België. Maar voor onze eigen miserie is het slechts het einde van het begin !

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Het is bijlange niet onmogelijk dat, wanneer we het systeem eindelijk kapotgerepareerd hebben, vele Belgen later met weemoed zullen terugdenken aan het Belgiske zoals vele Russen nu aan de Sovjet Unie en vele Duitsers aan de DDR.