Vrijheid

Mia Doornaert geeft er weer eens serieus lappen op. Ze schrijft over de "verkiezingen" in Iran en de westerse reacties daarop.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=LH2BPLD4&word=vrijheid+doornaert.

Een mening is : "Barack Obama heeft gelijk zeer voorzichtig te zijn. Hij moet de soevereiniteit van Iran respecteren. Amerika mag geen 'westerse waarden' willen opleggen. De president moet de weg openhouden voor onderhandelingen met Teheran over Irans nucleair programma, over zijn rol in Irak, Libanon, Afghanistan. Dat is belangrijker dan het interne protest.

Dat is typische UN speak. De Verenigde Naties zijn zonder twijfel een belangrijk wereldwijd overlegforum. Maar ze zijn geen wereldparlement. De delegaties in New York vertegenwoordigen niet de volkeren, maar de heersers; niet de machtelozen, maar de machthebbers; niet de onderdrukten, maar de onderdrukkers.

Vandaar de voorspelbare waarschuwingen tegen 'inmenging'. De meerderheid van de VN-lidstaten heeft totalitaire of autoritaire regimes. Die willen allemaal aan de macht blijven. Kritiek op hun binnenlandse repressie doen ze af als 'inmenging'. Opposanten zijn per definitie handlangers van buitenlandse mogendheden en verraders van eigen land, cultuur en/of godsdienst." ...

"Het kan niet genoeg gezegd worden dat vrijheid, dat aanspraak op menselijke waardigheid geen 'westerse' maar een universele waarde is. Die betrachting reduceren tot een louter relatief, cultuurgebonden gegeven dat wij niet elders moeten promoten, is een verschrikkelijk racistische opstelling. Ze geeft aan dat er mensen en volkeren bestaan die bij natuur of cultuur onbekwaam zijn tot vrijheid.Ten tweede wordt dat dagelijks tegengesproken door de onvoorstelbaar moedige mensen overal ter wereld die hun vrijheid, hun gezondheid, hun leven op het spel zetten, zoals nu weer in Iran, omdat ze niet op hun knieën maar rechtopstaand willen leven. We horen hun onderdrukkers dus zeker geen argument in handen te spelen door ze voor te stellen als handlangers van 'westerse', buitenlandse machten.

Of het nu om Obama gaat of om onze regeringen, ze moeten niet denken dat ze veel goodwill zullen kweken bij de ayatollahs omdat ze zich onthouden van kritiek op de repressie. Ze zullen wel geloofwaardigheid verliezen bij de voorvechters van vrijheid, die geloven in de woorden van Abraham Lincoln naar wie Obama zo graag verwijst, namelijk dat 'alle mensen gelijk geschapen zijn'
.

No comments: