Privatisering

Mijn krant weet dat de privatisering in de zorgsector er zeker komt, maar dat ze niet wordt voorbereid.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FG2BV5L3&word=privatisering.

Vier scenario's worden aangedragen, o.a. "Health Valley" : "De economie bloeit. De overheid biedt nog altijd een basispakket aan, maar meer particuliere verzekeraars en actoren komen op de markt. De competitie en de technologie garanderen de best mogelijke zorg voor een concurrentiële prijs. Patiënten stellen zeer hoge eisen."

Dit is gewoon een walgelijk scenario, ja, bijna pure volksverlakkerij :

-- gezondheidszorg is géén markt maar een basisopdracht van de overheid, zoals fysische en sociale zekerheid ;

-- wie kan in 2009 nog geloven in het bijna misdadig sprookje dat competitie en technologie "de best mogelijke zorg" "garanderen" ?? Competitie en technologie garanderen eerst en vooral gevulde zakken voor de "investeerders".

-- en wat zijn concurrentiële prijzen ? Ik vertaal : prijzen die niet meer betaald kunnen worden door mensen die de zorg het meest nodig hebben.

De markt als maatstaf van alles betekent onvermijdelijk het einde van een beschaafde en sociale samenleving. Wanneer gaan onze politici dat nu eindelijk eens inzien ?

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Subsidies voor culturele manifestaties behoren niet tot die basisopdrachten ; en zo kunnen tientallen andere voorbeelden gegeven worden.

Maar de betekenis van het woord prioriteit ontsnapt duidelijk aan de meeste politici.