Sint Niklaas

"1961. Van dat jaar is het geleden dat de Sint-Niklaaskerk, tussen Korenmarkt en Braunplein in Gent, voor het laatst in volle glorie te bewonderen was. In 2010 gaat ze terug (grotendeels) open. De restauratie heeft dan 49 jaar geduurd.

Heel wat Gentenaars hebben de Sint-Niklaaskerk nog nooit in zijn geheel gezien. Sinds 1992 kan je terug in het gerestaureerde koor en dwarsbeuk, maar het grootste deel van de kerk (middenbeuk en zijbeuken) zitten al sinds 1961 verborgen achter een werfwand. Achter de wand staat een woud van stellingen. In dat woud is al twee jaar lang geen steen verlegd omdat de Vlaamse overheid geen aanvullende restauratiepremie meer wilde uitkeren. De stad Gent heeft nu besloten om de rest van de restauratie van de middenbeuk en de zijbeuken uit eigen zak te betalen. De werken gaan een van de komende dagen opnieuw van start."

Zie : http://www.rorate.com/.

Het al zichtbare stuk is prachtig : ik ben benieuwd voor de rest. Intussen is de gevel weer al goed aan het vervallen.

Faire et refaire, ...

1 comment:

Anonymous said...

Wie spreekt van "volle glorie" in 1961 heeft die verweerde hoop stenen blijkbaar nooit gezien.