Turkse blues in Gentse straten

De laatste tijd zijn gewapende Turken prominent aanwezig in het Gentse stadsbeeld. Incidenten volgen mekaar op in een behoorlijk snel tempo.

De Standaard wijdt een interessant en uitgebreid artikel aan die problematiek, natuurlijk met de nodige politiek correcte overtonen. Het is inderdaad eieren lopen om over dit soort zaken te berichten zonder als een conservatieve racist bestempeld te worden. Toch moeten we "dringend een paar taboes bespreekbaar maken".


Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=762BL7P9&word=turken+gent.

De hamvraag in het artikel is : "Wat loopt er mis onder de schijnbaar zo goed geïntegreerde Gentse Turken ?" Goed geïntegreerd ? Waarin dan ? Mijns inziens zijn die mensen helemaal niet geïntegreerd maar leven ze in ghettos. Dat wordt iets later in hetzelfde artikel terloops bevestigd met : "De Turkse gemeenschap is heel gesloten".

Het kan niet dat sommige leden van een belangrijke bevolkingsgroep zich blijven afzonderen en blijven leven volgens de uit het moederland meegebrachte archaïsche leefpatronen, met totale minachting voor de wetten en gebruiken van het gastland.

Over de recente problemen weet een politieman : "Vroeger vocht men ruzies met de vuisten uit, vandaag trekt men messen of pistolen. Dat is een heel gevaarlijke evolutie, die we evengoed bij autochtonen als bij allochtonen vaststellen. Blijkbaar raken mensen vandaag heel gemakkelijk aan een wapen."

Een paar opmerkingen : kan men voor de autochtone bevolking een even beroerde reeks feiten uittekenen als men het in dit artikel voor een aantal ontwortelde elementen van de Turkse bevolkingsgroep gedaan heeft ? Persoonlijk twijfel ik daar sterk aan, zeker wanneer het aantal feiten gecorreleerd zou worden aan het respectieve aandeel van de beide groepen in de totale bevolking.

Zolang de allochtone bevolkingsgroepen zich niet meer, en gemeend, gaan integreren in het Gentse stadsweefsel, en zolang zij niet evenveel respect opbrengen voor onze levenswijze als wij voor de hunne, zal het probleem alleen maar erger worden. Alle andere opinies zijn wishful thinking.

Zonder wederzijds respect en goed begrepen verdraagzaamheid is chaos de enige uitkomst.

En dat mensen heel gemakkelijk aan een wapen raken ? Tja, hoe meer "nep"wetten men zal maken, hoe minder effect ze zullen hebben ...

1 comment:

Anonymous said...

Te laat de put gevuld ...