Beurscrash

In een (niet volledig beschikbaar) artikel in De Tijd weet de gedelegeerd bestuurder by KBC Asset Management :

"Wie nu nog niet in aandelen stapt, doet het nooit meer. Deze adempauze is geen voorbode van een nieuwe beurscrash."

Je zou denken dat onze bankiers intussen voorzichtiger geworden zijn mijn hun - dikwijks ongefundeerde - optimistische uitspraken.

Dus : geen voorbode van een nieuwe beurscrash ?
Wedden, meneer de gedelegeerd bestuurder ?

No comments: