Godsdienst en journalisme

-- "Het is grof hoe weinig Vlaamse intellectuelen ook zij die te keer gaan tegen de kerk en de religie, weten van het geloof, de traditie, het katholicisme. Zij kennen het abc hoegenaamd niet meer." (Marc Vervenne)
*
-- "Is religierapportage werk voor watjes ? Vlaamse journalisten denken dat hoogstwaarschijnlijk. Ze zijn zo politiek correct dat het pijnlijk is en ze al rood aanlopen van schaamte als ze zouden, een speelsigheidje, pure hypothese, moeten opbiechten aan hun vriendin of medekroegtijgers, dat ze de 'religion beat' - de sector van de religie - als opdracht krijgen." (Frans Crols)
*

Uit Tertio van 17 juni 2009.

No comments: