Een tussendoortje

In een artikel over het hotel Errera in Brussel - grotendeels bladvullerij - weet De Standaard te melden :

"Door de afsluitende tuinmuur en de voorgevel die niet was gericht naar de straat maar naar de voorgevel, heerste er toch de sfeer van een huis op het plattenland."

Begrijpe wie kan ...

1 comment:

Zimbob said...

Door het plaatsen van een uitgezaagd 'hartje' in de deur kreeg het water closet het gevoel een warme ontmoetingsplaats te zijn...