Hongersnood

Nog in verband met de post "Death". Misschien hadden de verschrikkelijke levensomstandigheden en de hongersnood (ingevolge de aardappelplaag) daar wel iets mee te maken ? Zwarte armoede en knagende honger was toen het lot van de gewone man.

Een citaat van een andere website :

"In 1815 komen de Nederlanders de scepter zwaaien over ons land en eindelijk in 1830 wordt Belgiƫ onafhankelijk ! Toch blijven oorlogen niet uit ! Bovendien mislukt in 1845-46 de graanoogst en is de komende aardappelplaag fataal voor de aardappeloogst met massale hongersnood voor gevolg.

Voor die periode en tot het einde van de 19de eeuw moet men ook afrekenen met een grote kindersterfte, heel wat moeders die sterven in het kinderbed, gebrekkige hygiƫne en een geneeskunde die pas in haar kinderschoenen staat. Geen wonder dat heel wat kinderen moeten geboren worden om het nageslacht te verzekeren en geen wonder dat weduwnaars en weduwen op zeer korte tijd opnieuw huwden: van 's morgens tot 's avonds werken, wroeten als het ware, strijden om het bestaan."

Zie : http://www.mijnplatteland.com/claeys/voor/inleiding.html.

Wat wij nu de strijd om het bestaan noemen ?

Onze voorouders zouden met open mond staan kijken hebben naar onze superluxueuze levenswijze. Laat ons nooit vergeten dat zelfs de zogenaamde "lagere" klassen - ik haat die uitdrukking ! - nu veel beter leven dan middeleeuwse koningen.


Nota over de aardappelplaag : sedert de aardappel ingevoerd werd en stilaan algemeen verspreid raakte bracht hij minstens verzachting van de hongersnood telkens de graanoogst mislukte. In die verdoemde periode van onze geschiedenis mislukten zowel de graan- als de aardappeloogst met massieve hongersnood, emigratie en sterfte tot gevolg ...

Lees "Honger in Vlaanderen" - een goede beschrijving met enkele tendentieuse aspecten : http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Neckers.htm.

1 comment:

davy said...

moest iemand dat al 50jaar dood is nu terug komen,
die weet niet wat hij ziet...
files,modernisering enz...
nog te zwijgen van iemand dat al 100jaar...