Gezondheid

Een paar citaten uit een uiterst interessant artikel van Mark Van de Voorde in Tertio nr 476 van 25 maart.

"In onze cultuur is gezondheid stilaan een vervangmiddel voor religie geworden. In naam van de gezondheid, in plaats van in naam van het geloof, worden we er steeds meer toe aangezet ascetisch te leven. Maar die goede raad wordt stilaan dwang."

"De angst voor de dood is een angst voor het leven geworden. Omdat er voor velen geen hemel meer is na de dood, maken ze van het leven een hel."

"Ik weet dat roken ongezond is en ik mijd vet en ik drink alcohol met mate, maar ik wil niet dat de staat mij zegt hoe ik moet leven. Op dat moment zijn voor mij de grenzen van de verzorgingsstaat overschreden. Omdat in het zog van die extreme zorg voor mijn gezondheid een radicale ideologische beweging de regie van ons hele leven wil overnemen door politieke besluitvorming. Straks zegt de verzorgingsstaat ook nog hoe ik moet denken - en dat hebben sommigen al eens geprobeerd."

Een paar uitreiksels geven noodzakelijkerwijs een vervormd beeld van de volledige inhoud. Maar het artikel is bij deze zéér sterk aanbevolen. Spijtig genoeg is het bij mijn weten niet beschikbaar op internet.

No comments: