Genealogie

Een artikel dat eerder in een "boekske" thuishoort dan in een kwaliteitskrant :

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=40283P1U&word=bervoets.

Dat we allen een enorm aantal gemeenschappelijke voorouders hebben, ja afstammen van een zéér beperkt aantal voorgangers, weet iedereen die zich ooit van verre of nabij heeft bezig gehouden met genealogie.

Hier had ik minstens een - noodzakelijkerwijze zeer oppervlakkige - uiteenzetting gewenst van opzet en methode, en niet van de voorouders van enkele bekende flamingen. Het zal me worst wezen van wie die schepsels afstammen, hoewel we, volgens de wetten van de genealogische logica, pakken voorouders gemeen moeten hebben.

Gelukkig zijn er op internet wel betere bronnen te vinden voor mensen die echt aan die problematiek geinteresseerd zijn.

1 comment:

Anonymous said...

Dat we een grote familie zijn weet iedere genealoog.