Voortbestaan van onze planeet

Volgens een commentaar van De Standaard is de strijd voor het voortbestaan van deze planeet ontegensprekelijk de belangrijkste strijd die deze wereld in de komende decennia moet voeren.

Lees : http://www.standaard.be/Meningen/Commentaar/.

I beg to differ. Global warming is een belangrijke challenge, hoewel vele experten met behulp van onbewezen en slecht geconstrueerde computermodellen uitblinken in de productie van hot air en paniek . De resultaten van ieder model weerspiegelen nooit meer dan de input die gebruikt werd, en : garbage in, garbage out. Bovendien is geen enkele mens slim genoeg, en geen enkele computer sterk genoeg, om een model te kunnen bouwen en verwerken dat alle lange termijn aspecten van het klimaat volledig en correct weergeeft.

Dat betekent niet dat er niets verandert en dat wij niets moeten doen. Bijlange niet, maar laat ons eerlijk toegeven dat onze kennis van oorzaak en gevolg nog minimaal klein zijn. Al te gemakkelijk worden menselijke interventies als oorzaak aangewezen van klimaatsveranderingen zonder dat die band in een behoorlijk wetenschappelijke samenhang kan worden aangewezen. Want de religie van het "environment" heeft als belangrijkste dogma : de mens heeft schuld.

Niemand weet nog wat zonde is, of lacht het bestaan er van weg, maar niemand kan blijkbaar leven zonder schuld. Maar of we schuld hebben of niet, we zijn wel verantwoordelijk.

Het belangrijkste probleem van de komende decennia is niet het klimaat, maar een rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen en van de welvaart tussen de mensen. Wat we de laatste tweehonderd jaar (en meer) beleefd hebben is totaal onhoudbaar op lange termijn. Vroeg of laat zal het blanke ras zijn imperialistische bloeddorst en hebzucht moeten betalen ; goedschiks of kwaadschiks.

Indien global warming inderdaad de belangrijkste issue zou zijn, dan kan de mensheid een bijzonder moeilijke en misschien zelfs terminale evolutie tegemoet gaan, hoewel ik persoonlijk denk dat onze technologische kennis nog veel kan goedmaken.

Indien armoede en onrechtvaardige verdeling de belangrijkste challenge is, dan zal de "mensheid" zichzelf - bij gebrek aan drastische veranderingen - in de kortste keren vernietigen in een strijd op leven en dood om middelen en welvaart. Die strijd om een eerlijke verdeling zal, ook indien wij tijdig de nodige maatregelen nemen, voor ons allen in het Westen veel pijnlijker zijn dan de strijd tegen global warming, want wij zullen een substantieel stuk van onze rijkdom moeten afstaan.


Global warming is not the main world issue for the coming decennia: the unjust distribution of wealth is. Its potential for the destruction of manhood is much bigger and a much more direct threat for our future.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

En die herverdeling zal onnoemelijk veel moeilijker zijn dan de "oplossing" van het klimaatprobleem, want het gaat tegen onze natuur in.