Het spoor

Naar aloude traditie heeft de winterprik het treinverkeer danig in de war gestuurd. Dat is een van de weinige tradities die in België sedert decennia constant in ere gehouden wordt. Ik heb dat zowat dertig jaar lang aan de lijve kunnen ondervinden. En eens te meer belooft Infrabel betere informatieverstrekking aan de treinreizigers.

Lees :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF07012009_094&ref=front.

Van tradities gesproken : dat is een van de meest afgezaagde beloftes in dit koninkrijk. Maar wees gerust, er zal niets gebeuren. Belofte maakt schuld, en wie ze niet houdt krijgt een dikke bult - ik denk dat de bult van de vroegere NMBS - nu Infrabel zo stilaan in het Guiness Book of Records thuishoort.

4 comments:

Anonymous said...

Er is maar een woord voor : incompetentie, tenzij het totale onverschilligheid is.

Pablo Carpintero said...

Ach man, ik kan er boeken over schrijven !

Anonymous said...

Ik lees in de krant dat er eind december een dienst informatiemanagement is opgericht bij de spoorwegen. Nu loopt de informatie zeker in het honderd !

Pablo said...

Excuses aan de reizigers ? Uitvluchten voor hun incompetentie, ja !

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF09012009_128&ref=nieuwsoverzicht.