Jaarlijkse hoogmis in Davos

Of het concilie van de vrije markt, het jaarlijks WEF world economic forum.

"Davos ... is een exponent bij uitstek van alles wat er fout is met de lieden die de grote banken en andere bedrijven leiden. Ze leven in een cocon en wentelen zich in zelfvoldaanheid. Davos is daarvan de ergste manifestatie. Een klein dorp met alleen maar machtige mannen die elkaar schouderklopjes geven en vertellen hoe waardevol hun visie is. Een elite die immuun is geworden voor elke vorm van introspectie of zelfkritiek. En het is net die cultuur, die in Davos tot de hoogste vorm is ontwikkeld, die ertoe geleid heeft dat niemand de crisis heeft zien aankomen. Of liever gezegd: dat niemand geluisterd heeft naar de mensen die zeiden dat de crisis er aankwam. Want die waren er wel degelijk. Maar, net als in het sprookje, vond de boodschap dat de keizer geen kleren aan heeft, weinig weerklank."

Mmmm, heb ik effe genoten !!

Meer van dat moois in De Standaard : "Debutant in Davos - Zelfvoldaanheid" door Ruben Mooijman.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=FJ25O9KI&word=mooijman.

No comments: