Kwaliteitsjournalistiek wankelt

Een zéér lezenswaardig artikel in Tertio : http://www.tertio.be/sitepages/index.php?page=archief&t=60.

"Er zijn nog altijd mediabazen en hoofdredacteurs, maar ook sociologen ... die volhouden dat de Vlaamse media vandaag vrijer, pluriformer en performanter zijn dan ooit. Ze verwijzen dan altijd weer naar de duistere tijden toen de Vlaamse kranten nog ‘gemuilkorfd’ waren in een verzuild systeem. Tot twintig jaar geleden, toen de komst van VTM ons hele medialandschap in een stroomversnelling bracht.

De zogenaamde ‘lijn van de krant’ was inderdaad belangrijk voor uitgevers en hoofdredacteurs, met soms censuur tot gevolg. Daartegenover stond dat je als journalist veel meer tijd had om expertise op te bouwen en aan dossiers of artikelenreeksen te werken, wat nu nauwelijks nog bestaat. Je werd minder opgejaagd door de hang naar sensatie, faits divers en entertainment. Vandaag is volgens driekwart van de Vlaamse journalisten amper nog ruimte voor onderzoeksjournalistiek. De ideologische sturing en zelfcensuur is vervangen door die van marketing, management en commercie."

“Het commercialisme heeft onze kijk op nieuws geïnfecteerd, waardoor we bijna instinctief kiezen voor veilige en goedkope verhalen” ... Leugens, vervormingen en propaganda zijn ... steeds meer het nieuwsaanbod binnengeslopen. ... "Een democratie heeft een palet aan meningen nodig. De kwaliteit van de Vlaamse kranten is nu al fors afgegleden."

Een mogelijke oplossing ? Lees het artikel in Tertio. Het staat on line op voormeld adres.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Ik ben in het verleden in deze blog meer dan eens hard uitgevaren tegen oppervlakkige nieuwsbrouwers. Misschien had ik daarbij onvoldoende aandacht voor de commerciële druk waaraan de journalisten blootgesteld worden.

Uit voorgaand artikel blijkt dat de journalisten zelf beseffen in welk bedje zij ziek liggen, maar er voor de rest weinig aan kunnen veranderen.