Vadertje staat

Uit de krant :

"Een ongehuwde werknemer die geen kinderen heeft, moet in België 214 dagen per jaar werken om de bestaande belastingen en taksen te betalen. Die werknemer begint dus pas geld te verdienen op 3 augustus, melden de kranten van de groep Sud Presse op basis van berekeningen van het economisch Instituut Molinari.

Dat betekent dat een Belgische werknemer slechts 151 dagen per jaar werkt voor zijn eigen rekening. Qua fiscale druk staat België hiermee op de 26ste plaats van in totaal 27 landen. Enkel Hongarije doet het minder goed."

En nog zijn de zakken van vadertje staat niet gevuld. Maar dat komt omdat er grote gaten in zitten die niemand kan of wil toenaaien. En omdat vadertje staat véél te véél geld uitgeeft aan zaken die niet tot zijn essentiële bevoegdheden behoren. Maar ook daaraan kan niet geraakt worden : verworven rechten weet je wel.

No comments: