Objectiviteit 2

De Standaard publiceert een hagiografie over een scheidend kopstuk. Die man heeft ongetwijfeld zeer grote verdiensten, maar teveel c'est trop !

Uit : "Een nieuw tijdperk voor De Standaard" - http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DK2S87SA&word=%22een+nieuw+tijdperk%22.

"Twaalf jaar geleden was De Standaard een grijze krant op groot formaat, met een antiek stempel en een gebrek aan creativiteit en daadkracht. Sinds die tijd bevrijdden we ons van het gewicht van de geschiedenis van het monument dat we van onze voorgangers hadden geërfd. Geen huisje was zo heilig of Peter sleurde een sloophamer aan. De Standaard ging schrijven over andere thema's dan staatkundige, maatschappelijke en economische belangen. Breder en dieper was het motto. De vormgeving kwam los van oude sjablonen. Het formaat werd verkleind, regioberichtgeving toegevoegd, de weekendkrant compleet vernieuwd."

Let op de woordkeuze waarmee de oude Standaard omschreven wordt : grijs, antiek, bevrijd van het gewicht van de geschiedenis, enz ...

Dat "geen huisje ... zo heilig (was)" hebben we inderdaad tientallen keren ondervonden, soms terecht, soms niet. "Breder en dieper" : breder in ieder geval ; dieper is nog wat anders.

"compleet vernieuwd", zeker en vast. Maar ook verbeterd ? Ik heb mijn twijfels want alles moet veel te snel gaan, ook op de redactie.

Dat de man ooit verkozen werd tot marketeer van het jaar is voor mij geen onverholen pluspunt.

En nog iets : "Als iemand in staat is om de Nederlandse krantenwereld te hertekenen, dan is hij het. Er staat die lui boven de Moerdijk nog wat te wachten." ... de bekende Vlaams bescheidenheid ...

Voor de rest wens ik hem alle goeds toe ten Noorden van de Moerdijk, maar "Nederland let op uw zaak !"

2 comments:

Pablo Carpintero said...

Nuttige lectuur ?

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/peter-vandermeersch-vervangen-door-volbloed-marketeer.

Anonymous said...

Who the f*** cares what that guy does ?