Mobiliseren

Toevallig lees ik "Mobiliseren voor een Europa dat banken aan de ketting legt".

Lees : http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-schrijvers/2010/06/15/mobiliseren-voor-een-europa-dat-banken-aan-de-ketting-legt.

Ik ben het voor 90 % eens met de in dat pamflet vernoemde maatregelen ! Overigens moeten niet alleen de banksters aan de ketting gelegd worden, maar het zou wel een nuttige eerste stap zijn voor het beperken van de uitwassen van de vrije markt.

Maar de kans dat er inderdaad iets in die zin gebeurt lijkt ... minimaal.

1 comment:

pablo said...

Naar het schijnt (en naar ik hoop) zou ik toch zeer gedeeltelijk ongelijk krijgen.

Hoop doet leven !