Protest

"Het Vaticaan protesteert met klem tegen de huiszoekingen die het gerecht gisteren uitvoerde bij het aartsbisdom en bij kardinaal Danneels in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik door geestelijken. Het Vaticaan zegt dat het "geschokt" is door de manier waarop de huiszoekingen zijn uitgevoerd en dat het onaanvaardbaar is dat tijdens de actie de graven van twee kardinaals geschonden zijn.
De minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan heeft formeel protest aangetekend bij ons land."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1124991/2010/06/25/Vaticaan-protesteert-tegen-huiszoekingen-bij-aartsbisdom.dhtml.

Ze hebben in Rome een mooie gelegenheid gemist om te zwijgen. Ze hebben daar blijkbaar nog niets geleerd.

Enkele maanden geleden zouden we zeer tevreden geweest zijn indien hun reactie even snel geweest was bij het uitbreken van de schandalen. Niet dus.

Neen, ze hebben nog niets geleerd ... laat hen toch nooit vergeten dat de oorzaak van al deze miserie niet ligt bij het gerecht (dat al dan niet overdreven gereageerd zou hebben) maar bij de bedienaren van de kerk zelf.

3 comments:

Anonymous said...

Het Vaticaan protesteert tegen "de wijze waarop" en tegen de grafschennissen.

Pablo Carpintero said...

Kan zijn, maar mijn punt over de snelheid van reactie blijft.

Anonymous said...

Gans terzijde : hoe komt het dat niemand bij het gerecht ooit bij "priester" Rik Devil-lé zijn dossiers in beslag genomen heeft ? Hij wist - en hij zorgde ervoor dat iedereen het wist - zogezegd al zo veel tien - twintig jaar terug ?