Gerecht - aartsbisdom

De "waarheid" vlucht uit beide kampen. De enen vallen van zeer hoog ; anderen zien de gelegenheid een paar trapjes te klimmen of eens in het zonlicht te staan. Nog anderen presenteren openstaande rekeningen (en ik schrijf hier uitdrukkelijk niet over de pedofilieslachtoffers).

Verborgen agendas gieren door de lucht. En nergens is er nog een eerste communie-zieltje te bespeuren.

Wie gelooft die mensen nog ?

4 comments:

pablo said...

"Meer dan 5.000 mensen zijn in ons land seksueel misbruikt door geestelijken, zegt professor Karlijn Demasure in Knack. Demasure zetelde in de intussen opgestapte commissie-Adriaenssens, de commissie onder leiding van psychiater Peter Adriaenssens die de klachten tegen geestelijken bundelde."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1126998/2010/06/30/Meer-dan-5-000-slachtoffers-van-misbruik-door-geestelijken-in-Belgie.dhtml.

Dat kan wel zijn, maar de kennis van statistiek van de prof is in ieder geval uiterst beperkt. Beperkter dan haar behoefte om in de media te komen ?

Pablo Carpintero said...

Ik zal verder niet meer reageren op dit onderwerp. Allez dat denk ik toch. Er is toch noch kop noch staart aan te krijgen.

Pablo Carpintero said...

Of toch nog :

"Volgens een lid van de commissie-Adriaensens zouden priesters minstens 5.000 slachtoffers hebben gemaakt en er tot hiertoe straffeloos mee weggekomen zijn. Vijfduizend. Wie kan dan nog in ernst zeggen dat de kerk zelf het best geplaatst is om dit onderzoek te voeren, en de slachtoffers te begeleiden?"

Dat schrijft Yves Desmet op de website van De Morgen.

Was zijn argumentatie in sé niet sterk genoeg ? Moest hij zijn argument zo nodig verzwakken met het aanhalen van deze op zijn minst zéér verdachte statistiek ?

Anonymous said...

Voor wie nog onnozel genoeg is om te twijfelen : het is open oorlog tussen kerk en loge, en de loge lijkt te winnen. Eenmaal de beerput geopend ...