Hebzucht en democratie

De Tijd titelt : "Financiële markten gunnen België voordeel van de twijfel".

Ik word ziek van die titel ; alsof de financiële markten nu ook hun goedkeuring moeten geven aan de democratische uitspraken van de bevolking - hoe betreurenswaardig die ook mogen zijn.

Het wordt hoog tijd dat het omgekeerde gebeurt, en dat democratisch verkozen regeringen de wilde hebzucht van de financiële markten gaan regelen en intomen.

2 comments:

pablo said...

Des te sneller die ratingagentschappen aangepakt worden des te beter !

Het moet maar eens gedaan zijn dat die financiële "hogepriesters" om het even wie in de ban kunnen doen !!

Pablo Carpintero said...

Bij staten wordt er op voorhand gedreigd ; bij grote multinationals wordt er weken, ja maanden te laat gereageerd ...

Zie : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100615_084.