Objectiviteit 1

... in De Standaard van vandaag.

In "Congo moet vooruitkijken" :

"Wie 50 jaar wordt, blikt onvermijdelijk terug. En omdat de geschiedenis een continuüm is, werd vooral in België de jongste weken opnieuw gediscussieerd over de erfenis van de kolonisatie. De analyse is intussen bekend: het kolonialisme leidde tot een ontwrichting van de inheemse structuren, België bereidde de Congolezen niet voor op een te snelle onafhankelijkheid, en deed er nadien alles aan om zijn economische greep op de oud-kolonie te rekken. Tijdens de Koude Oorlog bleef België, net als het Westen, Mobutu door dik en dun steunen."

Het is de moeite waard om deze commentaar volledig te lezen : http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx.

Inderdaad, nuance is overbodig en meestal schadelijk : België heeft in Congo alleen maar onheil gesticht. Denk aan de ramzalige toestand van het land op 29 juni 1960 en vergelijk met de bloeiende staat die we nu kennen !

No comments: