30 juni 1800

Op die datum overleed de laatste abt van de St Cornelius- en Cyprianusabdij van Ninove. Jan Pameleire werd geboren te Oudenaarde op 25 januari 1731. Hij was onderpastoor te Pamel (1775 - 1778) en pastoor te Denderwindeke (1778 - 1788). In dat laatste jaar werd hij tot abt verkozen.

Uit : Eeuwigdurend Pamels Kalender door Gerard Van Herreweghen, gepubliceerd als extra nummer van het DF-Klokje in 1979.

De premonstratenzerabdij van Ninove die gesticht werd in 1137 werd door de Franse revolutie opgeheven in 1796 ; ze is nooit uit haar as verrezen. Bij de opheffing van de abdij in 1796 waren er nog 38 kloosterlingen. Dat aantal bleef de ganse 18e eeuw redelijk stabiel, maar pogingen tot heroprichting, in het begin van de 19e eeuw, liepen falikant uit.

No comments: