Prinses Mathilde

"De internationale Top van het Nederlands vindt plaats op 19 en 20 november. De Nederlandse Taalunie neemt hiertoe het initiatief, met de bedoeling ‘de toestand van onze taal in de wereld' te onderzoeken.

De Taalunie viert er meteen ook haar dertigjarig bestaan. Ze maakt er een prestigieus feest van met hoogwaardigheidsbekleders uit België, Nederland en Suriname. Voor Nederland wordt op prinses Máxima gerekend, voor België op prinses Mathilde.

Als PS-voorzitter Elio DiRupo premier wordt, wordt ook hij in Brugge verwacht om het Nederlands te verdedigen."

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CR2S6T9N.

Ik heb reeds vermeld dat ik de Taalunie tussen Nederland en Vlaams België niet erken. Hollands en verkavelinsgvlaams hebben niets met mekaar gemeen. Zoals Twain al zei worden wij gescheiden door eenzelfde taal.

Maar zo'n schitterend nieuws, dat twee totaal toegewijde topvertegenwoordigers van ons Vlaams, die uiterst belangrijke functie op zich willen nemen, dat maakt mijn dag, ja wie weet, misschien zelfs mijn week goed.

1 comment:

piet azijn said...

Tout va très bien, madame la marquise !