Uitvaart zonder mis

Het aantal parochies waar geen priester meer beschikbaar is voor uitvaarten stijgt - ik heb daar eerder al een post over gepleegd, maar vind die niet zo onmiddellijk terug.

Lees nu : http://www.rorate.com/nws.php?id=51156.

Uitvaartplechtigheden in crematoria mogen (tenminste in mijn bisdom) niet gebeuren met een eucharistieviering. Uitvaartplechtigheden met eucharistie mogen alleen in kerken en kapellen.
Binnenkort kan ook dat niet meer op de meeste plaatsen. Waarom dan nog een uitvaart in een parochie organiseren ? Ik blijf het eigenaardig vinden dat onze overbelaste en overwerkte priesters nog wel tijd vinden om te vergaderen en te besturen maar niet meer om de sacramenten te bezorgen.

In mijn bescheiden mening hebben ze een probleem met hun prioriteiten, maar wie ben ik ... en misschien moeten ze ook eens de werken van barmhartigheid herlezen.

1 comment:

pablo the forgetful said...

De vorige post wa "Begrafenissen" van 11 october 2008.