Het jaar van de geslagen hond

Volgend lezenswaardig artikel :

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/533062/2008/12/06/Tussenstand-Het-jaar-van-de-geslagen-hond.dhtml

leidt tot een enigzins bittere mijmering.

Een zo goed als totaal verlamde overheid is een van de rampzalige gevolgen van regionalisering en federalisering, met ten minste vijf "bevoegde" ministers voor om het even welke banaliteit.

En dan geloven onze flaminganten - federalisten nog dat ze "more of the same" nodig hebben om het land uit de diepe modderbrei te lichten ?

Of, met een andere metafoor : om een zinkend schip te redden moeten de vechtende facties van de bemanning nog meer gaten in de romp slaan ?!

Die verdeeldheid heeft ons al tientallen keer meer gekost dan de paar miljarden die elk jaar door Vlaanderen aan Wallonië afgedragen worden. Maar daar praat niemand over want dat kan zogezegd niet objectief becijferd worden. Liever samen arm worden dan onze welstand beter te delen ?

Dream on ... binnen een paar weken vieren wij onze feestdag.

1 comment:

Pablo Carpintero said...

Voor hen die vervreemd zijn van onze voorvaderlijke cultuur, geef ik een aanwijzing : zoek op welk feest de RKK vierde op 28 december.