Nog even St Niklaas

JDV in Tertio van 3 december over de "kruis op de mijter" farce in Antwerpen, die ik elders al aanstipte :

"Politieke correctheid inzake levensbeschouwelijke neutraliteit is soms te zot voor woorden."

"Dat mijter en staf en zelfs de naam 'sint' evenzeer religieuze symbolen zijn, is de plaatselijke verlichtingsfundamentalisten blijkbaar ontgaan."

En verder : "Wie het christendom dat zo verweven is met onze cultuur wil wegsnijden, zal zo diep moeten gaan tot er van de cultuur zelf niets meer over is. Beleidsmakers die zulke dwaze voorstellen durven formuleren, beseffen amper hoe gevaarlijk ze bezig zijn. Respect voor andermans religie kan maar standhouden waar je het nodige respect opbrengt en afdwingt voor je eigen culturele en religieuze traditie."

Maar dat is uittermate te veel gevraagd : uitspuwen en afkraken, dat ouderwets reactionaire zoootje.

No comments: