Pensée unique

Ik heb veel kritiek op mijn kwaliteitskrant, maar die heeft toch nog altijd een paar steengoede journalisten. Ik noem Mia Doornaert en Marc Reynebeau.

Reynebeau over het gebrek aan maatschappelijke samenhang :

"Ik denk dat het gebrek aan cohesie veeleer het gevolg is van de culturele versnippering, doordat een veelheid aan media elk een eigen universum met aparte culturele referenties creëren. Daardoor valt de sokkel van de gedeelde kennis en van de collectieve gespreksonderwerpen - dat wat een gemeenschap 'maakt' - steeds smaller uit.

"Daar komt nog een ethische component bij : de pensée unique van de vrije markt heeft ook de sociale samenhang geprivatiseerd. Ze deed haar uiteenrafelen tot een reeks punctuele contracten, waarin de burger alleen nog in vele gedaanten een 'klant' is. Ze beperkt het burgerschap tot een som van gefragmenteerde transacties, zonder enige maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Lees : http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=US23KMQB&date=20081205&demo=False.

Zo klaar had ik het nog niet dikwijls weten formuleren. Nog maar eens een zeer belangrijk aspect van de weldaden van de vrije markt : "het marktdenken, de ware pensée unique van deze tijd".

No comments: