KUL

Het mandaat van de verkozen rector van de KU Leuven wordt niet verlengd. De inrichtende overheid wil veeleer een manager aan het hoofd van de eerbiedwaardige instelling, en de zittende rector krijgt het verwijt onvoldoende leiding te nemen en niet besluitvaardig te zijn. Volgens de studenten heeft de evaluatie 'tot spanningen en wantrouwen in de hele universitaire gemeenschap geleid', .

Over de negatieve evaluatie bestaat ook geen eensgezindheid. De externe bestuurders - mensen met managementervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid - waren unaniem over de niet-verlenging. In de academische raad daarentegen waren dertien hoogleraren voorstander van nog eens vier jaar met de zittende rector, elf hoogleraren waren tegen.

Lees : http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=OJ23KHRI&ref=front.

Moet een universiteit geleid worden door een manager in plaats van een wetenschapper ? Hebben vele topmanagers in de laatste maanden niet voldoende getoond uit welk hout ze echt gesneden zijn ? Management vormt geen supermensen, gelukkig maar. En is het beheersen van managementtechnieken echt een criterium om een universitair beleid te beoordelen ?

Ik stel voor dat binnen de kortste tijd de kardinaal - de kerk blijft de inrichtende macht van de KU Leuven - op zijn management beoordeeld wordt en dat ook onze democratisch verkozen regeringen door een zelfverkozen "elite" van het land beoordeeld en mogelijks afgezet kunnen worden.

Wat is het belangrijkst : wetenschap en democratie of management ? Management is nooit meer dan een middel ; een sterk overroepen middel dat daarenboven alleen kan afgemeten worden in monetaire termen. En als ook onze universiteiten gaan gemeten worden met de criteria van vrije markt en winstgevendheid is het einde inderdaad nabij.

Ik vind deze beslissing, juist ja ... kul.

No comments: