Pa

Dit bericht moest in mijn afwezigheid automatisch gepubliceerd worden op 20 april. Niet dus. Men zou nog beginnen geloven dat men nog met tante pos werkt ...

Dertig jaren geleden, in de eerste uren van 20 april 1980, stierf mijn vader Petrus Joannes Timmermans na een maanden lange ziekte in de St Amandus kliniek te Gent. Hij werd geboren te Meerbeke op 14 october 1913 en heeft ons dus veel te vroeg moeten verlaten. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik bij hem mocht zijn toen hij, redelijk zacht, zijn grote reis aanving.

Mijn vader was mijn grootste vriend en voorbeeld. Verdriet slijt een beetje, maar gelukkig blijven de vele mooie herinneringen. Nooit zal ik vergeten hoe hij zichzelf totaal en volledig opofferde en wegcijferde voor het welzijn van zijn gezin. Niets was hem ooit te veel. Dit wordt over veel overledenen geschreven. Bij mijn vader was het de pure waarheid.

Hij was ons een echt een bijna onnavolgbaar voorbeeld, een grote meneer.

Ik vind het zeer spijtig dat zijn kleinkinderen, die hij echt aanbad, hem nooit echt hebben mogen kennen.

No comments: