Overheidsfinanciën

Geert Noels blijft er - terecht - lappen op geven :

"... de Belgische overheidsfinanciën hebben op 2 jaar tijd opnieuw aangeknoopt bij de situatie van 25 jaar geleden. De rentesneeuwbal rolt opnieuw. "

Lees :
http://www.econoshock.be/2010/overheidsfinancien-inderdaad-25-jaar-achteruit/.

Klik deze link zeker eens aan : de grafieken spreken boekdelen. En, voor de eventuele politiek correcte ideologen onder mijn lezers : deze ramp kan zeker niet exclusief toegeschreven worden aan de huidige regering. Bijlange niet ! Maar dat zal de "bevlogen" hoofdverantwoordelijke er niet van weerhouden om Europa nu te gaan vertellen hoe het dan wel moet !

No comments: