Machtswellustelingen

Verleden week vernam ik in Zuid Frankrijk dat er twee diepe crisissen in België waren uitgebroken.

- Een kwalijke crisis werd veroorzaakt door de leerling-tovenaar afkomstig uit Brakel die kost wat kost de geschiedenisboekjes in wil ;

- Een kwalijke, walgelijke en verschrikkelijke crisis werd veroorzaakt door véél te late ontdekkingen van het schandalige wangedrag van de hoogmoedige, mag ik schrijven gewetensloze, machtswellustige bisschop van Brugge. Wie had dat ooit geloofd ??

Die schandalige kerel moet een enorm hoog idee van zichzelf gehad hebben om de bisschopswijding te aanvaarden.

Hopelijk zijn de feiten niet verjaard. Een loutering in een klooster kan in dit geval nooit voldoende zijn, temeer hij naar het schijnt anderen steevast aanraadde christelijke vergiffenis te beoefenen, maar dat zelf blijkbaar niet kon of - erger nog - niet nodig vond. Kan zo iemand niet uit het priesterambt geschopt worden ?

De ex bisschop van Brugge staat voor een schandalig, crimineel en egocentrisch en hypocriet gedrag dat de kerk en zijn vele goede bedienaars onnoemelijk veel leed en schade oplevert. En dat een mokerslag in het gezicht van alle gelovigen is.

Hoe kon zo'n hypocriet met een op zijn minst slecht gevormd of vervormd geweten ooit bisschop worden ? Er zijn twee mogelijkheden, en in de twee gevallen staan de hoogste kerkleiders van die periode circa 1985 toen die man gekozen werd met hun billen bloot :

- ofwel was het onderzoek te oppervlakkig en kwam er inderdaad niets aan het licht ;
- ofwel kwamen de feiten wel naar boven en werden ze niet belangrijk genoeg geacht of te licht bevonden. Dat zegt dan veel over het geweten van de hoogste gezagsdragers die die redenering gevolgd zouden hebben. En ja, met die hoogste gezagsdragers bedoel ik ook wolletje, de algemeen geliefde kardinaal.


Een dieptepunt zoals de kerk in dit land er weinig of zelfs géén gekend heeft, en God weet dat die organisatie geen gebrek heeft gehad aan dieptepunten.

4 comments:

Pablo Carpintero said...

Voor één keer ben ik het volmondig eens met prof. Marleen Temmerman :
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=F32PAVBM.

Anonymous said...

Dat miserabel heerschap heeft zijn roeping, zijn bisdom en zijn kerk verraden.

p.a. said...

De houding van mgr Léonard is bewonderenswaardig.

Pablo Carpintero said...

Lees : http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID709177_FJaar2010.html.

Zowel mrg Bonny, bisschop van Antwerpen als mgr Harpigny, bisschop van Doornik, noemen hun ex collega terecht een misdadiger.