Dialoog

Mijn achterstand bij het lezen van Tertio vergroot van week tot week.

Toch wil ik even terugkomen op een artikel in het nummer van 24 februari. Een zeer lezenswaardig artikel "Geen dialoog zonder identiteit" als een uitvloeisel van een stellingname van de "inspiratieverantwoordelijken" (het woord alleen al !) in de christelijke arbeidsbeweging, waarbij christelijke principes verworden tot een vage inspiratiebron of tot een vaag intern pluralisme.

"... wie de vraag naar de identiteit van de eigen cultuur in het algemeen en van de religie in het bezonder wegmoffelt, is in een pluralistische samenleving niet tot een waarachtige dialoog in staat. Hij riskeert daarom alleen al een onderdeel van het probleem te zijn in plaats van bij te dragen tot de oplossing ervan."

en :

"Uiteraard is de traditie geen tijdloze metafysica die altijd letterlijk moet worden herhaald. Maar nog minder is zij een wegwerpproduct voor een zelfgenoegzame subjectiviteit die zichzelf centraal stelt en achteloos overboord kiepert wat haar niet aanstaat. Helaas is dat laatste de gronddtoon van de seculiere cultuur geworden maar ook van "progressieve" christenen die van het geloof alleen de moraal hoog weten te schatten. Tot die tenslotte, los van haar wortels, ook verwatert."

"Zonder cultuur van de identiteitmislukt de dialoog ... die inderdaad broodnodig is in een pluralistische samenleving. Dialoog en relativisme zijn water en vuur."

My italics.

No comments: