Analisten

In de krant lees ik : "Griekse rente stijgt naar recordpeil". Een mooie terechtwijzing voor hen die dachten dat de Griekse crisis voorbij en vergeten was.

"Gezaghebbende analisten raadden hun klanten gisteren aan om de aandelen van Griekse banken te verkopen ..."

Enkele opmerkingen :

-- analisten zijn niet noodzakelijkerwijze experten : dikwijls zijn het jonge snotneuzen die studiediensten bevolken om ervaring op te doen ;

-- ik heb lange jaren met "analisten" gewerkt - en in mijn sector heb ik één, hooguit twee diepgravende, echt gezaghebbende analisten gekend tussen de tientallen personen die zich als expert uitgaven. Uit persoonlijke ervaring weet ik dus dat er bijna een contadictio in terminis is tussen de woorden "analist" en "gezaghebbend". Dikwijls zijn die "gezaghebbende analisten" niets meer dan parapluies die gebruikt wordt om nieuwe "markten" te ontwikkelen of om een omstreden mening aan op te hangen. Zeer dikwijls is hun invloed omgekeerd evenredig met hun competentie.

Van gezaghebbende experten en analisten, spaar ons ...

No comments: