Hufters

Zwijgen is moeilijk, want soms loopt het de spuigaten uit.

Lees : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=OB2OA042.

"Zo veroorzaakt de vrijheid van meningsuiting, als we niet uitkijken, haar eigen ondergang. Als de stelling dat alles moet kunnen worden gezegd, ertoe leidt dat alles ook werkelijk gezegd wordt, nemen de hufters het over en verliest het debat zijn rol als beschaafde manier om tot overeenstemming, weze het in een compromis, te komen.

De ergste vijand van de vrije meningsuiting zijn de Grote Woorden. Het beroep op heilige boeken, eeuwige waarheden, ongewroken kaakslagen of in rotsen gehouwen zekerheden verkleint de ruimte voor het debat. Dat is de bedoeling en daar ligt het gevaar.

De achilleshiel van een democratische samenleving is de wijze waarop ze met haar basisprincipes omgaat. Laat je aan die principes tornen, dan verdwijnt de vrijheid. Maar stel je die principes absoluut, dan botst de vrijheid van de ene met die van de andere en wordt het samenleven onmogelijk. Vrije meningsuiting alleen zal de democratie dus niet redden. Er zullen ook een beetje goede manieren nodig zijn."

Bij eerste lectuur lijkt dit de redelijkheid zelve.Tot men er gaat aan denken dat deze nobele instelling geldt wanneer het politiek correct is (islam bij voorbeeld) maar niet voor andere onderwerpen (de roomse kerk bij voorbeeld).

3 comments:

Pablo Carpintero said...

Sterk aanbevolen : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TB2OC95T.

Ik garandeer jullie dat het jaren geleden is dat jullie zulke onbeschaamde leugens gelezen hebben.

Pablo Carpintero said...

Yves Desmet in De Morgen :

"Vrijheid van meningsuiting is een zeer hoog goed in een democratische rechtsstaat en moet verdedigd worden tegen extremisten, van waar ook, die haar aanvallen. Breng die in kaart, observeer ze, en grijp in wanneer ze de wet overtreden. Maar hun extremisme is geen vrijbrief om grove veralgemeningen, stigmatisering of de globale problematisering van een godsdienst te verrechtvaardigen."

Zelfde boodschap, zelfde reactie.

Pablo Carpintero said...

Dirk Verhofstadt in De Morgen :

"Het is dringend tijd dat we de nefaste impact van de radicale moslimwereld onder ogen zien."

Lees : http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1088240/2010/04/02/Niet-langer-tolerant-voor-de-intoleranten.dhtml.

Une fois n'est pas coutume, voor één keer heeft de man gelijk.