Lijstjes, lijstjes, lijstjes

De krant meldt : "België is het meest geglobaliseerde land ter wereld. Ons land gaat Ierland en Nederland vooraf. "

Lees (al dan niet) :
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=M625SPQE&ref=front.

Lijstjes, lijstjes, lijstjes ... alla, daar gaan we weer.

Ten eerste gaat het classement ervan uit dat globalisering een goede zaak is ; ten tweede is een onderzoeksinstituut blijkbaar niet meer ernstig te nemen wanneer het niet een of ander classement aan de wereldopinie prijs geeft ; ten derde, zoals ik al zo dikwijls schreef : garbage in, garbage out : denk aan de gekozen criteria, hun meetbaarheid en hun onderlinge afweging.

Maar blijkbaar zijn lijstjes een belangrijk beheersinstrument geworden : wanneer zogenaamde experten iets beweren op basis van een analyse van statistieken en enquetes, dan zal dat wel waar zijn zeker. Daarenboven hoeft men, wanneer men een lijstje heeft, niet zo lang en hard meer na te denken. Dat is toch ook weer een voordeel, of niet soms.

In mijn beroepsleven was ik zelf een geducht producent van lijstjes, ik schrijf dus met enige ervaring terzake ... iedere lijst, en ik maak enkel uitzonderingen voor lijsten die op één enkel perfect meetbaar criterium gebaseerd zijn, is slechts een objectivering van een subjectief gegeven.

Vanals er twee, zelfs perfect meetbare criteria, opgenomen worden is de objectiviteit foetsie want de weging is een blijft subjectief. En dat is slechts één aspect, zoals ik hierboven al vermeld heb.

No comments: